top of page

RESTAURANTES

Tabla restaurante

CAT.- INFORMACIÓ D’ÚS IMPORTANT I RESPONSABLE D’AQUEST ESPAI:

Els establiments acreditats tenen la ressenya (AA) (Acreditat per l’Associació de Celíacs de Catalunya) o  (AFACE) (Acreditat per la Federación de Asociaciones de Celíacos de España), cal fixar-se en l’any de l’acreditació vigent que es mostra a la porta del mateix. La resta d’establiments poden fer canvis de propietat, carta, cuina i personal i és responsabilitat del lector, contrastar que segueixen oferint opcions sense gluten segures pel col·lectiu celíac.

Podeu contactar amb  capplatambblat@gmail.com o per DM Instagram per notificar qualsevol canvi que considereu oportú.

ES.- INFORMACIÓN DE USO IMPORTANTE Y RESPONSABLE DE ESTE ESPACIO:

Los establecimientos acreditados tienen la reseña (AA) (Acreditado por la Associació de Celíacs de Catalunya) o (AFACE) (Acreditado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España), es necesario fijarse en el año de la acreditación vigente que se muestra en la puerta del mismo. El resto de establecimientos pueden hacer cambios de propiedad, carta, cocina y personal y es responsabilidad del lector, contrastar que siguen ofreciendo opciones sin gluten seguras para el colectivo celiaco.

Podéis contactar con capplatambblat@gmail.com o por DM Instagram para notificar cualquier cambio que consideréis oportuno.

EN.- IMPORTANT AND RESPONSIBLE USE OF THIS SPACE:

Accredited establishments are marked (AA) (Accredited by the Associació de Celíacs de Catalunya) or (AFACE) (Accredited by the Federación de Asociaciones de Celíacos de España), please note the year of the current accreditation shown on the door of the establishment. Other establishments may make changes to their ownership, menu, kitchen and staff and it is the responsibility of the reader to check that they continue to offer gluten-free options that are safe for coeliacs.

You can contact capplatambblat@gmail.com or via DM Instagram to notify any changes you consider appropriate.

CAT.- Vols veure quines opcions tens a prop de la teva ubicació? En el meu mapa pots veure tots els establiments acreditats i no acreditats amb opcions sense gluten. Si només desitges veure els establiments acreditats, consulta el mapa de l’Associació de Celíacs de Catalunya.

ES.- ¿Quieres ver qué opciones tienes cerca de tu ubicación? En mi mapa puedes ver todos los establecimientos acreditados y no acreditados con opciones sin gluten. Si sólo deseas ver los establecimientos acreditados, consulta el mapa de la Asociación de Celíacos de Cataluña.

EN.- Do yo want to see what options are available near you? On my map you can see all accredited and non-accredited establishments with gluten-free options. If you only want to see the accredited establishments, consult the map of the Coeliac Association of Catalonia.

ALTRES DESTINACIONS / OTROS DESTINOS / OTHER / OTHER DESTINATIONS

ESPAÑA SIN GLUTEN
Maleta de mano
Avión despegando al atardecer
bottom of page